Socialförsäkringsförmåner under graviditet

Skriftlig fråga 2010/11:338 av Ericson, Gunvor G (MP)

Ericson, Gunvor G (MP)

den 28 februari

Fråga

2010/11:338 Socialförsäkringsförmåner under graviditet

av Gunvor G Ericson (MP)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Det är problem för egna företagare som är gravida att få havandeskapspenning. Den 28 februari 2011 skriver Dagens Nyheter om en kvinna som är egenföretagare men nekades havandeskapspenning när hon avbröt sin egen verksamhet, trots att läkare bedömde den som farlig för fostret.

Motiveringen till avslaget var att egenföretagare inte har rätt att stänga av sig själv från arbetet. Senare fick kvinnan även avslag på de sista 50 dagarnas havandeskapsersättning eftersom hon inte anmält sig som arbetssökande under tiden.

Beskrivningen skildrar ett moment 22 som varje medborgare kan uppröras över. Det är inte rimligt att systemet har sådana luckor och ett administrativt regelverk som det är troligt att människor inte har kunskap om, men som gör att de faller utanför reglerna.

Socialförsäkringsutskottet har nyligen gjort ett tillkännagivande (sfu 1) om att regeringen bör göra en översyn av regelverk och tillämpning av olika socialförsäkringsförmåner vid graviditet och överväga om det behövs förändringar eller förtydliganden i socialförsäkringen.

Att detta behövs är mycket tydligt och jag anser att det är högst angeläget att regeringen skyndsamt återkommer med ett lagförslag som ger anställda och företagare samma rätt under graviditeten.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att skyndsamt återkomma med förslag i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-28 Anmäld: 2011-03-01 Besvarad: 2011-03-09 Svar anmält: 2011-03-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-03-09)