Social sammansättning i skolan

Skriftlig fråga 2017/18:922 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Regeringen har nu överlämnat ett lagförslag till Lagrådet som bland annat innehåller ett förslag om allsidig social sammansättning i skolor. Utbildningsministern skriver om detta i exempelvis Upsala Nya Tidning (den 28 februari 2018). Utbildningsministern skriver bland annat:

Med stöd i lag ska vi säkra att alla huvudmän gör det som är möjligt för att bryta segregation, så att det oftare är naturligt både för direktörens och lokalvårdarens barn att gå i samma skolor.

Eftersom det än så länge inte presenterats någon definition av hur en god social sammansättning i skolan ser ut enligt regeringen blir det också svårt för skolans huvudmän att uppfylla lagens intentioner.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

Avser ministern att presentera något förtydligande av vad som är god social sammansättning, exempelvis genom socioekonomiska nyckeltal för elevsammansättningen som ska uppfyllas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-01 Överlämnad: 2018-03-01 Anmäld: 2018-03-02 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga