Social housing i Göteborg

Skriftlig fråga 2016/17:200 av Robert Hannah (L)

Robert Hannah (L)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Göteborgs kommun har presenterat åtta aktörer som tilldelats markanvisning i Frihamnen i centrala Göteborg. Kommunen har villkorat i markanvisningen att 500 hyreslägenheter ska byggas med garanterat låg hyra i minst 15 år. Målet är att hälften ska kosta 1 000 kronor per kvadratmeter och år – långt under vad andra göteborgare betalar för centralt belägna lägenheter. Lägenheter i Frihamnen kommer ha samma standard men olika hyror baserat på individernas inkomst. Det är ett regelrätt införande av social housing, alltså billiga bostäder som är förbehållna resurssvaga hushåll.

Göteborgs kommun frångår därmed från det svenska systemet och den svenska hyreslagstiftningen. Många problem uppstår när kommunen går in och sätter hyran. Ett smyginförande av social housing i Sverige borde inte vara tillåtet utan att frågan utretts och Sveriges riksdag har beslutat i frågan.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Är det statsrådets ställningstagande att svenska kommuner har rätt att använda sitt planmonopol och sina kommunala bostadsbolag för att införa social housing i Sverige utan lagstöd, och om inte – vilka åtgärder tänker statsrådet vidta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-10-21 Överlämnad: 2016-10-25 Anmäld: 2016-10-26 Svarsdatum: 2016-11-02 Sista svarsdatum: 2016-11-02
Svar på skriftlig fråga