Snöskoterturismens villkor i norr

Skriftlig fråga 2006/07:857 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 15 mars

Fråga

2006/07:857 Snöskoterturismens villkor i norr

av Fredrik Lundh (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den borgerliga regeringen avser att införa en extraskatt på trafikförsäkringspremier med 32 procent som en första del av ett systemskifte på området. Kritiken mot detta förslag är omfattande från samtliga remissinstanser och kommer att slå hårt mot många näringar.

Eftersom även snöskotrar drabbas av denna extraskatt kommer bland annat möjligheten att bedriva entreprenörsverksamhet med inriktning mot snöskoterturism i norr att drastiskt försvåras. Det är en växande verksamhet som både skapar arbetstillfällen och bidrar till en utvecklad turismnäring på många orter i Norrland.

Avser ministern att vidta åtgärder för att kompensera snöskoterturismen för denna kostnadsfördyring?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-03-15 Anmäld: 2007-03-15 Besvarad: 2007-03-21 Svar anmält: 2007-03-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-21)