snöskoterövervakning

Skriftlig fråga 1997/98:83 av Sandlin, Lena (s)

Sandlin, Lena (s)
Fråga 1997/98:83 av Lena Sandlin (s) till justitieministern om snöskoterövervakning

Kustbevakningen övervakar svenskt sjöterritorium vinter som sommar. Myndigheten har ett stort arbetsfält, allt som rör vårt sjöterritorium och allt som rör sig i detta område skall kustbevakningen övervaka. På vintern när isen ligger nyttjas svävare och skotrar för att bevaka havsisarna.

Regering och riksdag har bl.a. givit kustbevakningen i uppdrag att utföra sjötrafikövervakning enligt LKP (lagen om kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning). Denna lag ger kustbevakningens tjänstemän samma befogenheter som polisen har vid ingripande då det t.ex. gäller onykterhet till sjöss. Lagen reglerar också kustbevakningens befogenheter vid kontroller av behörigheten då det gäller framförandet av fartyg och båtar.

Den senaste vinterns alarmerande ökning av dödsolyckor, samt debatten om att skoterförare ofta är alkoholpåverkade när de är inblandade i olyckor med snöskotrar, föranleder att något görs åt situationen.

Kustbevakningen har resurser att övervaka skotertrafiken på våra vinterisar, men de har inte de nödvändiga befogenheterna.

Jag vill fråga justitieministern om hon är beredd att vidta åtgärder för att ge kustbevakningen de nödvändiga befogenheterna för att kunna övervaka även skotertrafiken på våra vinterisar.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1997-10-24 Anmäld: 1997-10-27 Besvarad: 1997-11-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga