Snö, takras och byggnormer

Skriftlig fråga 2009/10:627 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 10 mars

Fråga

2009/10:627 Snö, takras och byggnormer

av Ameer Sachet (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Den ovanligt stränga vintern har skadat nästan tusen byggnader i Danmark. Det visade en sammanställning som nyhetsmagasinet Ingenjören gjorde med uppgifter från de tre största försäkringsbolagen. I Danmark har detta lett till en diskussion om byggnormerna. Det har handlat om både snölastnorm och styrkenorm .

I Sverige uppges över 110 tak ha rasat in under vintern. Statsrådet hänvisar till det aktuella förslaget till ny plan- och byggnorm som uppges öka kravet på kontroller från byggherrens sida. En chef på Boverket uppger dock att ungefär hälften av alla takras beror på ett dimensioneringsfel. En fjärdedel beror på ett utförandefel och en fjärdedel på att byggnaden inte skötts om av fastighetsägaren.

Förslaget till ny plan- och bygglag har dessutom hårt kritiserats av lagrådet, det är framstressat. Lagtexten innehåller en rad ofullkomligheter och oklarheter som bör rättas till. I inledningen till det 153 sidor långa yttrandet skriver Lagrådet att det har krävts stora ansträngningar för att bringa klarhet i svårbegripliga passager i lagtexten och att det fortfarande inte kan uteslutas att det återstår en del oklarheter. Dessutom saknas författningskommentarer nästan helt och hållet. I stället hänvisas till motsvarande lagrum i PBL i de fall där lagtexten endast har skrivits om och inte ändrats i sak.

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta med anledning av vinterns många och svåra takras?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-03-10 Anmäld: 2010-03-10 Besvarad: 2010-03-17 Svar anmält: 2010-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-17)