Snäva tidsramar för etablering av biogasmackar

Skriftlig fråga 2006/07:1467 av Danielsson, Staffan (c)

Danielsson, Staffan (c)

den 6 juli

Fråga

2006/07:1467 Snäva tidsramar för etablering av biogasmackar

av Staffan Danielsson (c)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Regeringen har för 2006 och 2007 anslagit 145 miljoner kronor för etablering av nya tankställen för biogas. Hittills inkomna ansökningar till Naturvårdsverket ger vid handen att stödet kan bidra till att öka antalet tankställen för gas från dagens 78 till ca 130.

Men nu varnar branschorganisationen Gasföreningen för att en stor andel av regeringens beslutade stödmedel kan komma att frysa inne. Orsaken är att Miljödepartementets reglering anger att byggnationen av tankställena måste påbörjas före årsskiftet. Detta omöjliggörs i många fall av att bygglov och andra tillståndsprocesser tar längre tid.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöministern:

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att säkerställa att det särskilda anslaget för tankställen för biogas verkligen utnyttjas såsom det är tänkt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-07-06 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-23 Svar anmält: 2007-08-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-23)