Snabbspår för hela landet

Skriftlig fråga 2017/18:67 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Regeringen vill att nyanlända personer i Sverige snabbt ska komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning och erfarenhet. Samtidigt råder det brist på arbetskraft i många branscher, och dessa får nu hjälp med kompetensförsörjningen genom att Arbetsförmedlingen och branscherna tillsammans skapar snabbspår för att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

Snabbspåren handlar om att i en sammanhållen process erbjuda praktik, språkträning och utbildning. Det är arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen som kommer överens om vilka yrken som ska omfattas av ett snabbspår. Snabbspåret består av en kombination av Arbetsförmedlingens olika insatser, till exempel utbildning i yrkessvenska, praktik, validering, kompletteringsutbildningar och yrkeskompetensbedömning. Den som deltar i ett snabbspår får etableringsersättning eller aktivitetsstöd.

Det är viktigt att snabbspåren blir en möjlighet oavsett var i landet de nyanlända bor. Snabbspåret för lärare och förskollärare genomförs i samarbete med följande lärosäten: Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö högskola, Umeå universitet och Örebro universitet.

Jönköpings län har en omfattande småföretagarstruktur som också behöver välutbildad arbetskraft. Jönköping University bedriver utbildning och forskning inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska högskolan. Jönköping University har ca 11 000 studenter och 800 anställda. Högskolan finns på ett samlat campus centralt i Jönköping och erbjuder ca 60 program/inriktningar och runt 400 fristående kurser inom hälsa, vård och socialt arbete, undervisning, medie- och kommunikationsvetenskap, teknik, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap samt ekonomi, juridik och informatik.

Både länet och staden är angelägna om att få ta del av snabbspåren. Visst går det att exempelvis läsa på distans, men det vore bättre om även Jönköping University fick vara med på de spår där akademin är inkopplad. Möjligheten att de som går snabbspåren blir kvar på orten eller i länet ökar också då.

Jag vill därför fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Genom vilka åtgärder avser ministern att försäkra sig om att hela landet och då även Jönköpings län får del i snabbspåren?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Överlämnad: 2017-10-05 Anmäld: 2017-10-10 Svarsdatum: 2017-10-11 Sista svarsdatum: 2017-10-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga