Snabbkurs i svenska

Skriftlig fråga 2005/06:945 av Hagberg, Liselott (fp)

Hagberg, Liselott (fp)

den 6 februari

Fråga 2005/06:945 av Liselott Hagberg (fp) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Snabbkurs i svenska

Det är viktigt att alla människor känner att de har makt att påverka sina egna liv. En förutsättning för detta är förstås att samhällssystemen är utformade på ett sätt som gör det möjligt att göra olika typer av val som på bästa sätt gagnar både den enskilde och samhället.

Ett färskt exempel på hur ”stelheten” i samhällssystemen drabbar en människa kan hämtas från Eskilstuna, där en syrisk läkare helt nyligen nekats möjlighet att läsa sjukvårdssvenska vid Uppsala universitet, trots att han klarat av antagningskraven till kursen. Arbetsförmedlingen säger nämligen nej; de menar att läkaren kan läsa vanlig gymnasiesvenska på komvux.

Komvuxutbildningen kommer att ta betydligt längre tid än den planerade universitetskursen. I värsta fall kan det röra sig om flera terminer, vilket innebär att det kommer att ta onödigt lång tid för läkaren att komma i arbete.

För något år sedan sänkte Socialstyrelsen språkkraven eftersom det råder läkarbrist i Sverige. Det stora hindret i det aktuella fallet är arbetsförmedlingen som säger nej till möjligheten att läsa en universitetskurs i sjukvårdssvenska.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att komma till rätta med problem av det slag jag beskrivit?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-06 Anmäld: 2006-02-07 Besvarad: 2006-02-15 Svar anmält: 2006-02-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-15)