Snabbare insats för unga arbetssökande

Skriftlig fråga 2012/13:43 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 15 oktober

Fråga

2012/13:43 Snabbare insats för unga arbetssökande

av Roger Haddad (FP)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Arbetsförmedlingen har de senaste åren fått utökade resurser för att på ett bättre sätt erbjuda arbetssökande unga och vuxna stöd och vägledning för att snabbare komma vidare i arbete eller studier. Ett stort fokus har legat på unga arbetssökande, inte sällan de som är under 25 år och som har lämnat gymnasieskolan utan slutbetyg. Regelverket för ungdomar säger att aktiva insatser genom jobb- och utvecklingsgarantin först kan erbjudas efter tre månader. För en tid sedan gjordes ändå ett antal mindre ändringar i regelverket för att snabbare kunna erbjuda unga arbetssökande stöd och vägledning. Det är absolut nödvändigt att unga arbetssökande får så snabbt stöd som möjligt utan att behöva vänta i tre månader, i synnerhet om de exempelvis ordnat en egen praktik. I sådana fall är det orimligt att Arbetsförmedlingen begär att den enskilde ska vänta till dess att tre månader har passerat innan man erbjuder sina insatser.

I Västerås har det sedan 2009 funnits en verksamhet som vi kallar Allegro, där staden och Arbetsförmedlingen skapat ett gemensamt koncept och en brygga mellan stadens arbetsmarknadspolitiska insatser och Arbetsförmedlingens. Syftet är att snabbt motivera och vägleda ungdomar vidare i studier eller arbete utan att de hamnar i försörjningsstöd. Resultaten är mycket positiva; de flesta ungdomarna återgår i studier eller arbete utan att riskera att fastna i olika program eller garantier.

Tremånadersregeln behöver förtydligas ytterligare eller ses över i syfte att snabbt ge effektivt stöd till arbetssökande ungdomar.

Min fråga till arbetsmarknadsministern lyder:

Vilka åtgärder ämnar arbetsmarknadsministern och regeringen vidta för att förtydliga detta regelverk?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-15 Anmäld: 2012-10-15 Besvarad: 2012-10-24 Svar anmält: 2012-10-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-10-24)