Smugglingen av anabola steroider

Skriftlig fråga 2005/06:1744 av Lindgren, Ulrik (kd)

Lindgren, Ulrik (kd)

den 2 juni

Fråga 2005/06:1744 av Ulrik Lindgren (kd) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Smugglingen av anabola steroider

Riskerna med användandet av anabola steroider har återigen visat sig på ett fruktansvärt sätt. Missbruk av anabola steroider kan ge upphov till depressioner, ångest och sömnstörningar. Förhöjd aggressivitet, inte sällan i kombination med alkohol, kan som vi sett leda till katastrofala vredesutbrott.

Enligt uppgifter har antalet personer som använder anabola steroider ökat. Användning av dopningspreparat är inte längre ett problem bara inom idrottsvärlden. Enligt Dopingjouren använder över 50 000 personer regelbundet anabola steroider och dopning riskerar att bli ett folkhälsoproblem.

De senaste sex åren har tull och polis tredubblat beslagen av dopningsmedel. De flesta tullbeslagen görs i post och kurirpost. Enligt polisen smugglas stora mängder dopningspreparat i person- och lastbilar via färjetrafik samt via Öresundsbron. Anabola steroider smugglas även i containerlaster. De senaste åren har dock Internet spelat en allt större roll för handeln med anabola steroider. Antalet utländska aktörer ökar, främst från tidigare kända ursprungsområden som till exempel Sydostasien och Östeuropa. Förmedling inom landet sker ofta via olika chattforum och genom hemsidor med svenska huvudmän.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet Morgan Johansson:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att bekämpa tillgången och missbruket av anabola steroider?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-02 Anmäld: 2006-06-02 Besvarad: 2006-06-07 Svar anmält: 2006-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-07)