Sms-livräddare

Skriftlig fråga 2011/12:381 av Söder, Björn (SD)

Söder, Björn (SD)

den 17 februari

Fråga

2011/12:381 Sms-livräddare

av Björn Söder (SD)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

I maj år 2011 startades ett forskningsprojekt för boende och arbetande i Stockholms innerstad. Projektet drivs av Södersjukhuset och Karolinska Institutet och stöds av Hjärt-lungfonden och Stockholms läns landsting.

Konceptet innebär att vanliga medborgare som har utbildning i hjärt- och lungräddning har möjlighet att via en hemsida anmäla sig som frivilliga sms-livräddare. Den mobila positioneringstekniken innebär då att anmälda sms-livräddare larmas via mobiltelefonen om hon eller han finns i närheten av en individ med misstänkt hjärtstopp utanför sjukhus. I och med att livräddaren via sms får uppgifter från SOS-alarm om plats för misstänkt hjärtstopp kan hon eller han lyckas ta sig dit innan ambulans och på så vis vinna tid och förhoppningsvis också kunna rädda liv.

I dag har över 5 000 personer anmält sig som sms-livräddare i Stockholm och i åtminstone sju åtta fall uppskattas i dag sms-livräddare ha bidragit till överlevnad. Utvärderingen av projektet är dock inte klar då ca 1,5 år återstår. Projektets syfte är mycket gott och pekar hittills på positiva resultat. Förhoppningsvis kan man då utvärderingen är klar peka på ytterligare fördelaktiga resultat som kan bidra till utvecklad sjukvård i hela landet. Intressant vore dessutom att titta på fler områden där allmänheten kan behövas och användas för att hjälpa olycksdrabbade och därmed effektivisera vården och omsorgen i samhället.

Är socialministern beredd att från rikspolitiskt håll uppmuntra Sveriges landsting och inblandade parter att använda sig av liknande metoder om projektet visar sig ge goda resultat och är socialministern beredd att utveckla idén om att använda allmänhetens vilja att hjälpa sina medmänniskor i större utsträckning än i dag och därmed involvera dem mer i samhället där de frivilligt kan göra nytta?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-02-17 Anmäld: 2012-02-17 Svar anmält: 2012-02-29 Besvarad: 2012-02-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-29)