Sms-låneskulderna

Skriftlig fråga 2009/10:48 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 7 oktober

Fråga

2009/10:48 Sms-låneskulderna

av Britta Rådström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Kronofogdemyndigheten har rapporterat att antalet obetalda sms-lån fortsätter att öka. Över 23 000 ansökningar om obetalda skulder för sms-lån registrerades i kronofogdens register under det första halvåret 2009. Det är en ökning med 35 procent jämfört med samma period förra året. Det är fortfarande de unga vuxna, i åldersgruppen 18–35 år som i högst utsträckning skuldsätter sig genom snabblånen. Deras andel av de obetalda skulderna för sms-lån är fortfarande över 50 procent. Den största ökningen ses dock bland äldre i åldergrupperna 36–65 år. Där har de obetalda sms-skulderna ökat med hela 46 procent. I många stycken är skuldsättningen ett uttryck för jobbkrisen med dess massiva ungdomsarbetslöshet och den växande arbetslösheten också bland äldre. Regeringens misslyckanden på området syns i kronofogdens register. Det behövs dock särskilda insatser för att bromsa kreditgivningen genom sms-lån. Kronofogdemyndigheten, kommuner, skolorna och många andra gör vad de kan för att upplysa och ge råd men det räcker inte. Ansvaret måste utkrävas på annat håll. De som ger lånen har i dag inget att frukta, de får tillbaka sina pengar med hjälp av kronofogden och vinsterna är goda. Utlåningen sker till räntor som de flesta nog ändå anser vara oskäliga. Kreditgivarna måste ta ett ansvar. Det behövs fler trafikregler och mer av hastighetsbegränsningar på den motorväg in i skuldfällan som sms-lånen har blivit för hela den svenska befolkningen.

Genom vilka insatser vill justitieministern skydda medborgarna, och då främst de unga, mot den kreditexploatering som bedrivs genom sms-lånen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-10-07 Anmäld: 2009-10-08 Besvarad: 2009-10-15 Svar anmält: 2009-10-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-15)