Smörbristen och självförsörjningen

Skriftlig fråga 2011/12:261 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 16 december

Fråga

2011/12:261 Smörbristen och självförsörjningen

av Anders Karlsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Skåne och det skånska jordbruket spelar en viktig roll för Sveriges livsmedelsförsörjning. Smörbristen i Norge och smörknappheten i Sverige sätter fingret på frågan om nationell självförsörjning av livsmedel. Även med öppna gränser borde svensk jordbrukspolitik slå vakt om en god självförsörjningsgrad av livsmedel. Satsningar på förädling och marknadsföring av svenska livsmedel borde ge goda förutsättningar att upprätthålla produktionen. Det finns också ett klimat- och miljöperspektiv i att Sveriges livsmedelsförsörjning inte ska upprätthållas via flygtransporter eller lastbilskonvojer från Europa.

Vilka ambitioner har landsbygdsministern i fråga om Sveriges självförsörjning av livsmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-16 Anmäld: 2011-12-16 Besvarad: 2011-12-21 Svar anmält: 2012-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-21)