smittspridning av tuberkulos

Skriftlig fråga 1997/98:629 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1997/98:629 av Carina Hägg (s) till socialministern om smittspridning av tuberkulos

I fråga nr 1995/96:185 tog jag upp smittspridning av tuberkulos. Nu vill jag åter ta upp detta angelägna ämne då min oro för en ökad smittspridning av tuberkulos inte har avtagit. En mer allmän vaccinering är önskvärd.

Experter från FN:s världshälsoorganisation WHO har också uppmanat världens alla regeringar att inte nonchalera hotet om en världsomfattande tuberkulosepidimi. Och chefen för WHO:s program mot tuberkulos, dr Arata Kocho sade nyligen på en konferens, att tuberkulosen dödar fler ungdomar och fler vuxna än någon annan infektionssjukdom.

Så sent som i höstas påpekade svenska läkare att det fortfarande finns människor som dör i obehandlad, oupptäckt eller otillräckligt behandlad tuberkulos. Det påpekades vidare att bara 70 % av fallen botas mot de 85 % som enligt WHO:s mål skall tillfriskna.

Den utbredda uppfattningen att tuberkulosen varit praktiskt taget utrotad i Sverige är en av orsakerna till att faran med tuberkulosen underskattas. Jag anser att det finns anledning för regeringen att väga in den faktorn. Men även faktorer som ett ökat resande, invandring och nöjesvanor samt inte minst aggressivare tuberkulosbakterier gör att man lätt underskattar faran med sjukdomen.

Min fråga till regeringen är om socialminister Margot Wallström ämnar vidta någon åtgärd, för att förebygga en vidare smittspridning av tuberkulos.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-04-03 Besvarad: 1998-04-08 Anmäld: 1998-04-14
Svar på skriftlig fråga