Smittskydd avseende djur

Skriftlig fråga 2011/12:486 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 26 mars

Fråga

2011/12:486 Smittskydd avseende djur

av Krister Örnfjäder (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Uppgifter om att EU-kommissionen nu ställer krav på att EU:s smittskyddsdirektiv ska följas i Sverige har under de senaste dagarna presenterats. Det handlar om att Sverige ska tvingas sänka skyddet mot import av smittbärande kor och grisar.

Skulle importen av grisar och kor bli mer släpphänt ökar riskerna för spridning av bakterier, vilket kommer att påverka svenska företag och berörda näringar.

Jag vill därför fråga landsbygdsministern hur han avser att agera för att Sverige ska slippa import av smittbärande kor och grisar.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-03-26 Anmäld: 2012-03-27 Besvarad: 2012-04-04 Svar anmält: 2012-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-04)