Småskalig vattenkraft

Skriftlig fråga 2016/17:1683 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Vänga kvarn utgör sedan lång tid tillbaka en mycket betydelsefull kulturmiljö.
I anslutning till kvarnen finns Vänga damm, som är en förutsättning för det uppskattade naturreservatet Vänga mosse.

Tyvärr hotar nu länsstyrelsen att anmäla byalaget, som äger och sköter Vänga kvarn, för miljöbrott. Detta på grund av de nya EU-regler som införts. Dessa nya miljökrav på vattenkraftverken hotar Vänga kvarn och andra småskaliga vattenkraftverk som inte har ekonomin att driva processen om att få nytt tillstånd för sin vattenkraftsverksamhet.

I vissa fall kommer de nya miljökraven att leda till att vattenkraftverken avvecklas på grund av de kostnader som kraven skulle medföra.

Länsstyrelsen tar inga hänsyn till konsekvenserna av sitt agerande, inte heller till att ny lagstiftning är på väg, för att underlätta tillståndsprocessen för vattenkraftsägare som Vänga byalag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog följande:

 

På vilket sätt avser ministern och regeringen att underlätta fortsatt drift för de småskaliga vattenkraftverken?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-22 Överlämnad: 2017-06-26 Anmäld: 2017-06-27 Svarsdatum: 2017-07-12 Sista svarsdatum: 2017-07-12
Svar på skriftlig fråga