Smärtpatienter

Skriftlig fråga 2005/06:1845 av Wahlgren, Marie (fp)

Wahlgren, Marie (fp)

den 16 juni

Fråga 2005/06:1845 av Marie Wahlgren (fp) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Smärtpatienter

Kronisk eller långvarig smärta är en av de vanliga sjukdomar som drabbar många människor men som inte prioriteras tillräckligt i vården. Detta märks bland annat genom att smärtpatienter ofta upplever en sämre livskvalitet än andra patientgrupper. Forskning och terapiutveckling pågår men det behövs också ett genomslag i vården för de behandlingsformer som ger det bästa terapeutiska resultatet. Mycket tyder till exempel på att felaktig rehabilitering förlänger och försämrar smärtpatienters möjlighet att återkomma till arbetet jämfört med om man inte får någon behandling alls. SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) har nu genomfört en systematisk undersökning av behandlingar mot långvarig smärta. Man konstaterar bland annat att breda och samordnade behandlingsprogram är effektivare än bara läkemedel som behandling.

Min fråga till statsrådet är vilka åtgärder hon ämnar vidta med anledning av SBU:s utredning.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-16 Anmäld: 2006-06-16 Besvarad: 2006-06-21 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-21)