Smartare mätare som sparar energi

Skriftlig fråga 2008/09:845 av Gabelic, Aleksander (s)

Gabelic, Aleksander (s)

den 15 april

Fråga

2008/09:845 Smartare mätare som sparar energi

av Aleksander Gabelic (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Från den 1 juli i år ska alla hushåll i landet ha elmätare som lätt kan läsas av en gång i månaden. Det är naturligtvis positivt, men det finns klokare mätare som visar hushållets elförbrukning i realtid. Alla familjemedlemmar kan då se vad som händer när man slår på spisen och hur stor skillnad det gör om man till exempel använder lock, plattans eftervärme eller passar på att baka bröd när man ändå har satt på ugnen. Enligt forskare kan det minska hushållens elförbrukning med över 10 procent.

I dag är det nätbolagen som äger elmätarna. I rapporten Vägväl energi från Kungliga Vetenskapsakademien visas att hushållen inte får tillgång till de bästa elmätarna när det är energibolagen själva som ansvarar för dem. Ofta är nätbolagen de som också säljer el och har då tyvärr inte som förstahandsfokus att man ska minska elanvändningen. I till exempel Tyskland har monopolet släppts och fler får tillhandahålla elmätare. En annan väg att gå kan vara att ställa hårdare krav på nätbolagen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöministern:

Avser ministern att verka för en för hushållen tydligare elmätning i syfte att spara energi?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-04-15 Anmäld: 2009-04-15 Besvarad: 2009-04-22 Svar anmält: 2009-04-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-04-22)