Småföretags finansieringsmöjligheter

Skriftlig fråga 2013/14:769 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Statsrådet Peter Norman (M)

 

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har i rapporten Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering pekat på mindre och nystartade företags finansieringsproblem. Bra möjligheter att finansiera företagande är av central betydelse för en god ekonomisk utveckling, framhåller rapporten.

Företagens möjligheter att få banklån har försämrats sedan finanskrisen vilket medfört kapitalförsörjningsproblem för främst mindre och nystartade företag.

Författarens generella slutsats är att det i Sverige inte tas tillräcklig hänsyn till expansiva små och medelstora företags finansieringsbehov när skattesystem och kapitalkrav på bankerna utformas. Dagens system leder till finansieringsproblem, som skapar stora skillnader i möjligheterna till företagande. Det riskerar att förstärka Sveriges, internationellt sett, redan ojämna förmögenhetsfördelning. Företagande kan då bli något för de som redan har tillgång till eget kapital.

Statsrådet har ju nära, varaktiga och omfattande förbindelser med bankerna och främst de fyra storbankerna. Informella träffar hålls och statsrådet torde knappast vara omedveten om att bankerna hellre lånar ut pengar till köp av bostäder än till företagande.

På vilka sätt har statsrådet Peter Norman tagit upp frågan om bankernas lån och kreditgivning till små och nystartade företag och varför har inte deras behov byggts in i de regelverk regeringen skapat för ett sunt bankväsende?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-08-21 Överlämnad: 2014-08-22 Besvarad: 2014-09-05 Sista svarsdatum: 2014-09-05 Anmäld: 2014-09-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga