Småföretagarnas a-kassa

Skriftlig fråga 2009/10:157 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 5 november

Fråga

2009/10:157 Småföretagarnas a-kassa

av Luciano Astudillo (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

De olika arbetslöshetskassorna upprättar statistik över den så kallade genomströmningstiden för sina ärenden. Genomströmningstiden är antalet veckor från den första veckan då en person redovisar arbetslöshet på sitt kassakort till den vecka då ersättningen betalas ut. Genomströmningstiden påverkas av hur snabbt den enskilde skickar ett fullständigt underlag till arbetslöshetskassan och den tid som a-kassan behöver för att fatta beslutet och betala ut ersättningen.

Den senaste statistiken – för september 2009 – visar att genomströmningstiden för Småföretagarnas arbetslöshetskassa är 19 veckor för 75 procent av ärendena, det vill säga nästan fem månader.

Det är naturligtvis helt orimligt att en småföretagare som på grund av vikande marknad i lågkonjunkturens Sverige tvingats bli arbetslös ska behöva vänta i fem månader på att erhålla sin inkomstrelaterade ersättning från sin a-kassa.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är därför:

Vilka åtgärder är arbetsmarknadsministern beredd att vidta i syfte att minska genomströmningstiden för Småföretagarnas arbetslöshetskassa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-05 Anmäld: 2009-11-05 Besvarad: 2009-11-10 Svar anmält: 2009-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-10)