Småföretagarklimatet

Skriftlig fråga 2009/10:108 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 20 oktober

Fråga

2009/10:108 Småföretagarklimatet

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Socialbidragen, det vill säga försörjningsstödet, ökar nu kraftigt i hela landet. Under andra kvartalet i år ökade socialbidragen med 20 procent jämfört med samma kvartal förra året. Den främsta förklaringen till denna ökning är lågkonjunkturen i kombinationen med regeringens nedskärningar i trygghetsförsäkringarna, det vill säga a-kassan och sjukförsäkringen.

I Socialstyrelsens socialbidragsstatistik finns ett intressant och kanske något förvånande mönster. Det visar sig nämligen att socialbidragskostnaderna ökar mer i utpräglade småföretagskommuner än för riket i övrigt. I småföretagarkommunen framför andra, småländska Gnosjö, har socialbidragskostnaderna ökat med hela 87 procent.

En förklaring till detta kan vara att småföretagare har ett mycket grovmaskigare socialt skyddsnät än andra. Deras försäkringsskydd i händelse av arbetslöshet eller sjukdom är alltför otillräckligt. En annan viktig förklaring är sammankopplad med den rådande ekonomiska politiken, det vill säga när efterfrågan viker då sviker kunderna småföretagen. En politik som i alltför liten utsträckning förmår stimulera efterfrågan och skapa social trygghet så att fler vågar konsumera drabbar småföretagen hårdast.

Mot den bakgrunden vill jag fråga näringsministern:

Hur vill näringsministern förklara varför socialbidragskostnaderna ökar mer i utpräglade småföretagskommuner än i riket i övrigt, och avser näringsministern att vidta någon åtgärd med anledning av det?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-10-20 Anmäld: 2009-10-20 Besvarad: 2009-10-28 Svar anmält: 2009-11-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-28)