Småbutiker i glesbygd

Skriftlig fråga 2011/12:372 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 15 februari

Fråga

2011/12:372 Småbutiker i glesbygd

av Krister Örnfjäder (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Frågor som tidigare låg på Glesbygdsverket har flyttats över till Tillväxtverket och organisationen Hela Sverige ska leva.

Efter det att detta hänt saknar Livsmedelshandlarna ett helhetsgrepp vad gäller villkoren för de mindre butikerna i glesbygd.

Jag vill därför fråga näringsministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att förbättra situationen för småbutiker i glesbygd.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-15 Anmäld: 2012-02-15 Besvarad: 2012-02-22 Svar anmält: 2012-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-22)