Små organisationer som får statliga bidrag

Skriftlig fråga 2017/18:1227 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Både små och stora organisationen får statliga bidrag.

Organisationer med åsikter som inte omfattas av den styrande makten ska givetvis inte diskrimineras när det kommer till olika bidrag. Dock måste alla organisationer följa våra demokratiska och lagliga principer. Själva syftet med bidrag är att stimulera debatt och samtal. Men det händer att organisationens intäkter till 97 procent kommer från staten – vi kan till exempel se att Svensk mat- och miljöinformation fick 250 000 kronor från Konsumentverket. Medlemsavgifterna uppgick samtidigt till 5 770 kronor. Organisationen har nämligen endast 115 medlemmar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Anser statsrådet och regeringen att det är rimligt att en organisation med ca 100 medlemmar får ett så stort statligt anslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-25 Överlämnad: 2018-04-26 Anmäld: 2018-04-27 Svarsdatum: 2018-05-02 Sista svarsdatum: 2018-05-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga