Små EU-staters rätt till en EU-kommissionär

Skriftlig fråga 2006/07:533 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 23 januari

Fråga

2006/07:533 Små EU-staters rätt till en EU-kommissionär

av Ulf Holm (mp)

till statsrådet Cecilia Malmström (fp)

Den tyske EU-kommissionären Günter Verheugen har i den tyska tv-kanalen ZDF i början av året framfört åsikten om att små stater i EU inte behöver en egen EU-kommissionär. Han menar i stället att ett litet medlemsland får ut mer om det har en ställföreträdande EU-kommissionär på ett viktigt område än om det har en kommissionär som sysslar med ett perifert område. Jag anser att det är oroväckande att EU-kommissionärer för fram denna typ av åsikter eftersom det är just små stater som behöver denna insyn och medverkan i EU-kommissionen. Inte minst eftersom EU-kommission (tyvärr ) har mycket makt. Enligt mig, och jag hoppas även den svenska regeringen, ska alla stater i EU, oavsett storlek, ha rätt att utse en egen kommissionär.

Jag vill fråga på vilket sätt som ansvarig minister har agerat med anledning av detta uttalande för att säkerställa att Sverige, och andra små stater i EU, även framöver får fortsätta att utse en egen kommissionär.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-01-23 Anmäld: 2007-01-23 Besvarad: 2007-01-30 Svar anmält: 2007-01-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-30)