Slutrapport om Margot Wallströms mandat

Skriftlig fråga 2011/12:395 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 17 februari

Fråga

2011/12:395 Slutrapport om Margot Wallströms mandat

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Det var en framgång för FN och kvinnorörelsen när Margot Wallström utsågs till FN:s särskilda representant med ansvar för att motverka sexualiserat våld i konflikter. Det finns ett brett stöd i riksdagen för FN:s viktiga arbete. Margot Wallströms FN-mandat är tidsbegränsat och avslutas i mars. FN:s generalsekreterare har lagt fram den slutgiltiga rapporten som även ska diskuteras i FN:s säkerhetsråd under februari i år. Frågan om mandatet ska förnyas är aktuell samt om hur ett sådant mandat kommer att formuleras. Jag saknade regeringens stöd i Utrikesdeklarationen samt en analys av rapportens slutsatser i den utrikespolitiska debatten. I konflikt efter konflikt ser vi hur sexuella övergrepp används som vapen. Jag slog larm om Libyen och vi nås av larm från Somalia. Jag oroar mig över vad som händer i konfliktens Syrien.

Vilka initiativ har statsrådet Gunilla Carlsson tagit med anledning av att FN:s generalsekreterare har lagt fram den slutgiltiga rapporten för FN:s särskilda representant med ansvar för att motverka sexualiserat våld i konflikter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-17 Anmäld: 2012-02-21 Besvarad: 2012-02-28 Svar anmält: 2012-02-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-28)