Slopade kontrolluppgifter och Kronofogdemyndigheten

Skriftlig fråga 2007/08:1423 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 26 juni

Fråga

2007/08:1423 Slopade kontrolluppgifter och Kronofogdemyndigheten

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter ska, enligt statsrådet, slopas eftersom Skatteverket inte längre ska kontrollera om den skattskyldige har en beskattningsbar förmögenhet. Detsamma gäller skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om skulder. Även dessa har insamlats för att kontrollera den beskattningsbara förmögenheten.

Kronofogdemyndigheten (KFM) använder kontrolluppgifter för att leta efter tillgångar och skulder. Med ledning av uppgifterna frågar KFM om gäldenären har tillgångar eller skulder. Tar man bort skyldigheten att lämna kontrolluppgift i de föreslagna fallen kommer KFM inte längre att ha så uttömmande information som myndigheten har i dag när det gäller att söka efter och hitta utmätningsbara tillgångar.

Tas kontrolluppgifterna bort kommer belastningen på banker och kreditinstitut, och även på KFM, att öka markant. I dag frågar KFM VPC i ca 20 000 fall per år med ledning av den information som finns i kontrolluppgifterna. Utan kontrolluppgifter blir det 200 000 frågor per år som kommer att ställas till VPC. Vad gäller antalet frågor till banker och kreditinstitut ökar antalet frågor från 140 000 per år till ca 900 000.

Avser statsrådet att tillföra Kronofogdemyndigheten ökade resurser för att den ska kunna klara det merarbete som slopande av kontrolluppgifterna innebär?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-06-26 Besvarad: 2008-07-10 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-10)