Slopad straffrabatt för unga

Skriftlig fråga 2018/19:605 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den 18 december förra året lämnade utredningen Slopad straffrabatt för unga myndiga över sitt betänkande. Utredningen föreslog bland annat en ändring av bestämmelsen om den så kallade straffrabatten, så att den inte längre ska gälla myndiga lagöverträdare. I praktiken innebär detta att tiden för när en person på grund av sin ålder kan få ett kortare straff sänks från 21 år till 18 år.

Moderaterna har länge drivit på för denna förändring. Vi menar att den som är vuxen och begår ett brott också ska behandlas som vuxen av rättsväsendet och har därför ansett att den generella straffrabatten för gruppen 18–20 år ska tas bort helt.

Utredningen är för tillfället ute på remiss, med sista svarsdag den 15 maj. Efter att remisserna är inkomna är det av stor vikt att arbetet prioriteras inom Regeringskansliet i syfte att snarast få till en förändring i lagstiftningen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När kan riksdagen förvänta sig att justitieministern lägger fram ett förslag om slopad straffrabatt för unga på riksdagens bord? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-02 Överlämnad: 2019-05-03 Anmäld: 2019-05-06 Svarsdatum: 2019-05-15 Sista svarsdatum: 2019-05-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga