slaveriet i Mauretanien

Skriftlig fråga 2004/05:225 av Ekholm, Berndt (s)

Ekholm, Berndt (s)

den 27 oktober

Fråga 2004/05:225

av Berndt Ekholm (s) till utrikesminister Laila Freivalds om slaveriet i Mauretanien

Slaveriet i Mauretanien förbjöds i lag 1981, men utan någon straffpåföljd. Därför fortsätter människor att hållas i en form av livegenskap eftersom tradition, kultur och religion i samhället tillåter detta.

Är man född av en mor som lever i denna livsform förblir man slav och uppfostras till att finna sig i detta förhållande där någon annan äger ens liv, bland annat genom ens arbete. Man har heller ingen arvsrätt utan den tillfaller slavägaren. FN:s kommission mot rasdiskriminering verifierar detta förhållande och kräver åtgärder av den mauretanska regeringen.

EU har samarbetsrelationer med landet. Mauretanien vill också komma med i Barcelonaprocessen. Det är utomordentligt angeläget att landets regering utsätts för tydliga krav att avskaffa dessa förhållanden som utgör ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter.

Jag vill fråga utrikesministern om hon är beredd att inom ramen för EU:s relationer till Mauretanien påverka landets regering att vidta åtgärder mot det slaveri som förekommer i landet inkluderande att dessa brott mot grundläggande mänskliga rättigheter straffbeläggs.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-10-27 Anmäld: 2004-10-27 Besvarad: 2004-11-03 Svar anmält: 2004-11-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-11-03)