skyddsjakt på älg

Skriftlig fråga 2001/02:1112 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 25 april

Fråga 2001/02:1112

av Kjell-Erik Karlsson (v) till jordbruksminister Margareta Winberg om skyddsjakt på älg

I Tornedalen beviljades två skogsägare, som drabbats av viltskador, för ett par månader sedan rätt till skyddsjakt på älg. Vanligtvis avgör länsstyrelsen sådana här frågor men då länsstyrelsen inte bifallit ansökan överklagades ärendet till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket däremot har beviljat ansökan och givit tillstånd för skyddsjakt på sex älgar. I tillståndet regleras inte närmare villkor beträffande älgarnas ålder eller kön. Konsekvensen av detta beslut har därför blivit att det bland de avlivade älgarna finns älgkor med halvgångna foster och medföljande kalvar från förra sommaren. Kalvarna har nu lämnats att klara sig själva ännu ett par månader i en meters snödjup. Skyddsjakt har dessutom bedrivits i meterdjup snö vilket bl.a. betyder att eftersök med hund på skadeskjutna djur är omöjligt. Att den här typen av skyddsjakt beviljats av Naturvårdsverket har upprört inte bara allmänheten och djurvänner utan även jägare och polis.

Jag vill fråga jordbruksminister Margareta Winberg:

Vad avser ministern att göra för att den skyddsjakt som i dag bedrivs i Sverige ska vara förenad med god jaktetik?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-04-25 Besvarad: 2002-05-02 Anmäld: 2002-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-05-02)