Skyddsavstånd mellan hästhållning och boende

Skriftlig fråga 2005/06:1021 av Hagberg, Michael (s)

Hagberg, Michael (s)

den 16 februari

Fråga 2005/06:1021 av Michael Hagberg (s) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Skyddsavstånd mellan hästhållning och boende

Hästen är en viktig del i många jordbruksföretag och en växande gren i småföretagande på landsbygden. I dag finns det närmare 300 000 hästar i Sverige. Hästsektorn är en expansiv näring som omsätter ca 20 miljarder varje år. Ungefär 85 % av de 500 000 svenskar som utövar ridsport är kvinnor eller flickor. Mot den bakgrunden är regeringens satsning med 15 miljoner kronor på hästnäringen att betrakta som en viktig jämställdhetsåtgärd. I takt med att hästintresset ökar har också efterfrågan på ett hästnära boende stigit. Det kan gälla familjer som vill flytta till en hästgård eller boende inom tätorter som önskar närhet till hästar. På grund av det skyddsavstånd som bör hållas mellan hästar och bostadsbebyggelse kan en intressekonflikt uppstå mellan hästhållning och bostadsutbyggnad. Hästen är ett positivt inslag i miljön, men samtidigt måste den hästallergiskes hälsa tillgodoses. De rekommendationer för skyddsavstånd mellan hästhållning och boende som Socialstyrelsen, Boverket med flera har utarbetat är generellt stora. Det kan handla om ett rekommenderat skyddsavstånd på 500 meter, vilket jag anser vara orimligt stort. Därtill kan rättsläget för vilket skyddsavstånd som gäller vara oklart. Min uppfattning är att vi behöver tydliga regler om vilket skyddsavstånd som gäller mellan hästhållning och boende. Reglerna för skyddsavståndet bör också utformas på ett sådant sätt att de stimulerar en fortsatt utveckling av hästsektorn i Sverige.

Med anledning av ovan nämnda information vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att säkerställa att reglerna för skyddsavståndet mellan hästhållning och boende inte ska riskera att hämma hästsektorns utveckling i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-02-16 Anmäld: 2006-02-16 Besvarad: 2006-02-22 Svar anmält: 2006-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-22)