skyddet för det marina kulturarvet

Skriftlig fråga 2001/02:122 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 22 oktober

Fråga 2001/02:122

av Ingegerd Saarinen (mp) till kulturminister Marita Ulvskog om skyddet för det marina kulturarvet

I dag är skyddet för vrak och andra kulturlämningar som vilar på havsbotten utanför respektive stats territorialvattensgräns högst begränsat. Avsaknaden av lagskydd i kombination med utvecklingen av alltmer avancerad och lättillgänglig sök- och bärgningsutrustning har gett upphov till en alltmer omfattande kommersiell rovdrift på det marina kulturarvet.

Unescos konvention om skyddet för det marina kulturarvet är avsedd att ge ett internationellt regelverk till skydd för vrak och andra kulturföremål som legat under havsytan i mer än 100 år. Konventionstexten ska upp till slutgiltig omröstning på Unescos generalkonferens i Paris den 29 oktober 2001.

Den svenska Unescodelegationen har deltagit i det komplicerade arbetet med konventionstexten på ett aktivt och engagerat sätt, men det tycks som Sverige kommer att lägga ned sin röst vid omröstningen.

Avser statsrådet att verka för att skapa ett internationellt skydd för det marina kulturarvet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-10-29 Besvarad: 2001-11-08 Anmäld: 2001-11-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-11-08)