Skyddande av fornminnen

Skriftlig fråga 2006/07:1292 av Papadopoulos, Nikos (s)

Papadopoulos, Nikos (s)

den 1 juni

Fråga

2006/07:1292 Skyddande av fornminnen

av Nikos Papadopoulos (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

De äldsta spåren av människor i Sverige är ca 14 000 år gamla och består av senpaleolitiska lämningar i Skåne. I Sverige finns en mängd fasta fornlämningar dokumenterade i fornminnesregistret, den största delen i Mälardalen. Uppland står för omkring 145 000, Södermanland för 90 000. Utanför Mälardalen är Västergötland, Östergötland, Öland och Gotland de fornminnesrikaste landskapen. Men fornminnen finns över hela landet.

Brottsförebyggande rådet, Brå, och Riksantikvarieämbetet har under våren presenterat en rapport där man tar upp vilka hot som finns mot den här viktiga delen av vårt kulturarv. Ett av hoten mot våra fornminnen är plundring. Fornminnen letas upp bland annat med hjälp av metallsökare. Fynden säljs sedan ofta vidare över nätet, både inom Sverige och till utlandet. En av slutsatserna i rapporten är att det behövs tydligare riktlinjer från staten om vilka fornminnen som bör bevaras och hur de ska skyddas.

Min fråga till kulturministern är:

Har ministern några planer på åtgärder för att bättre kunna skydda våra fornminnen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-01 Anmäld: 2007-06-01 Besvarad: 2007-06-07 Svar anmält: 2007-06-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-07)