Skyddad yrkestitel och legitimation för ortoptister

Skriftlig fråga 2006/07:1120 av Ericson, Gunvor G (mp)

Ericson, Gunvor G (mp)

den 4 maj

Fråga

2006/07:1120 Skyddad yrkestitel och legitimation för ortoptister

av Gunvor G Ericson (mp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

De flesta svenskutbildade ortoptister är legitimerade sjuksköterskor i botten men inte alla. I Europa räcker inte det där krävs legitimation som ortoptist. Ortoptistutbildningen i de flesta europeiska länder är en egen specialisering. I Sverige har barnmorskor dubbel legitimation då de både är legitimerade sjuksköterskor och legitimerade barnmorskor. Det finns 21 yrken med skyddade titlar eller legitimation inom vården, till exempel arbetsterapeuter, dietister, biomedicinska analytiker, audionomer och optiker. Alla har specifika yrkesområden. En ortoptist undersöker, diagnostiserar och behandlar ensidiga synnedsättningar på grund av refraktionsfel och skelning, samsynsproblem, dubbelseende, motilitetsrubbningar (störningar i ögonens rörlighet) och nystagmus (ögondarr). Patienterna är framför allt barn men även vuxna. Antalet vuxna i arbetsför ålder har de senaste åren ökat på grund av ändrade arbetsförhållanden vad gäller krav att kunna läsa mycket information, arbeta vid datorer etcetera. De medverkar i huvudvärksutredningar och kan hjälpa patienter med samsynsproblem efter de allt vanligare gråstarroperationerna. Det finns många exempel på arbetsuppgifter som är unika för yrkesgruppen. En legitimation skyddar professionens kvalitet och därmed också patienterna. De flesta ortoptister arbetar på sjukhus med ögonklinik. Ortoptister samarbetar med ögonläkare och har självständiga mottagningar.

I Norge blev det klart med skyddad yrkestitel ganska nyligen. I Sverige finns ca 125 yrkesverksamma ortoptister, i Norge ca 35. Med anledning av att nu även Norge har skyddat yrkestiteln vill jag fråga ministern:

Avser ministern att verka för att en skyddad yrkestitel eller legitimation för ortoptister införs även i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-04 Anmäld: 2007-05-04 Besvarad: 2007-05-09 Svar anmält: 2007-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-09)