Skyddad identitet

Skriftlig fråga 2016/17:1496 av Tina Ghasemi (M)

Tina Ghasemi (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

En person kan skyddas från hot och våld på olika sätt, varav ett är att förse den utsattes personuppgifter med en sekretessmarkering; det gör det svårt för en potentiell förövare att spåra upp sitt offer. Det finns också en möjlighet till kvarskrivning, vilket innebär att den verkliga bostadsadressen inte framgår av folkbokföringsregistret; i stället anges skattekontorets adress i dessa fall som särskild postadress.

Det är viktigt att kunskapen om denna typ av åtgärder är utbredd inom statliga myndigheter som kommer i kontakt med dem, i vissa av välfärdens primära verksamheter, såsom förskolan, skolan och sjukvården, och inom vissa kategorier av företag som hanterar känsliga uppgifter.

Med anledning av det som ovan anförs vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern och regeringen att vidta för åtgärder för att höja kompetensen inom statliga myndigheter, förskolan, skolan, sjukvården och på andra håll där det kan vara tillbörligt, till exempel vissa typer av privata företag, beträffande skyddade personuppgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-05-29 Överlämnad: 2017-05-30 Anmäld: 2017-05-31 Sista svarsdatum: 2017-06-07 Svarsdatum: 2017-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga