Skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom

Skriftlig fråga 2007/08:1568 av Bråkenhielm, Catharina (s)

Bråkenhielm, Catharina (s)

den 21 augusti

Fråga

2007/08:1568 Skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom

av Catharina Bråkenhielm (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Demens är ett samlingsnamn för sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar såväl minnet som tankeförmågan. Det är ett handikapp som skapar ett stort behov av stöd och hjälp. Demens innebär ofta ett stort lidande för både den som drabbas och för dennes anhöriga. I dag klassas demenssjukdomarna som en folksjukdom, eftersom de ökar snabbt.

Eftersom insjuknande i demens ökar snabbt så är behovet av att få regler och lagar som kan ge vägledning i vården både stort och brådskande. Det behöver också finnas en väl fungerande organisation för att stödja anhöriga till demenssjuka.

Många anhöriga kan vittna om svårigheterna med att bo och leva med en demenssjuk, liksom om den vanmakt man kan känna över att inte veta på vilket sätt man kan vara till bäst hjälp och stöd. I slutet av år 2006 presenterade en utredning förslag till skydds- och tvångsåtgärder inom vård och omsorg av äldre personer med nedsatt beslutsförmåga på grund av demenssjukdom. Denna utredning föreslog åtgärder för att på ett bättre sätt kunna hjälpa och stödja såväl patienter som anhöriga.

Jag vill fråga vilka initiativ statsrådet har för avsikt att ta för att påskynda arbetet kring behoven av stöd och hjälp i samband med demenssjukdom.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-21 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-04 Svar anmält: 2008-09-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-04)