Skydd mot korruption vid svenska ambassader och konsulat

Skriftlig fråga 2017/18:1360 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Riksrevisionens granskning av skyddet mot korruption och andra oegentligheter inom migrationsverksamheten vid Sveriges utlandsmyndigheter visar att det är svagt och kan stärkas.

Sveriges har omkring 100 ambassader och konsulat, varav hälften har migrationsverksamhet. Utlandsmyndigheterna, som dessa också benämns, fattade 2017 beslut i 247 000 viseringsärenden och deltog i handläggningen av 36 000 ansökningar om uppehållstillstånd. Riksrevisionen konstaterar att viseringar och uppehållstillstånd representerar stora ekonomiska värden, både för den som söker men även ekonomiskt på en illegal marknad. Tyvärr har korruptionen bitit sig fast i många av de länder där Sverige har ambassader eller konsulat, och risken för påtryckningar relaterat till migrationsverksamhet är stor.

Vid Riksrevisionens granskning framgick det att anmälningar av påstådda oegentligheter inom migrationsverksamheten har ökat. Några av de exempel som Riksrevisionen tar upp är försäljning av intervjutider, försvunna viseringsmärken och utfärdande av visum på oriktiga grunder.

Utlandsmyndigheterna utreder själva misstänkta oegentligheter, vilket Riksrevisionen lyfter upp som ett av de största problemen.

Samtidigt som Riksrevisionen skriver att UD vidtagit ett flertal åtgärder för att stärka skyddet mot korruption är bedömningen att ytterligare insatser bör genomföras.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vilka ytterligare åtgärder ämnar ministern och regeringen vidta för att stärka skyddet mot korruption och andra oegentligheter vid svenska ambassader och konsulat?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-05-25 Överlämnad: 2018-05-28 Anmäld: 2018-05-29 Svarsdatum: 2018-06-07 Sista svarsdatum: 2018-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga