Skydd mot hets för transpersoner

Skriftlig fråga 2012/13:340 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 27 februari

Fråga

2012/13:340 Skydd mot hets för transpersoner

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Den 23 augusti 2012 lämnade Yttrandefrihetskommittén sitt slutbetänkande En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55) till justitieminister Beatrice Ask. Man meddelande då att ett antal frågor som väckts inom kommittén av tidsskäl inte kunnat analyseras djupare eller blivit föremål för närmare överväganden. Särskilt nämndes frågan om att utvidga bestämmelsen om hets mot folkgrupp till att omfatta även transpersoner respektive personer med funktionsnedsättning.

I en skrivelse från december 2011 meddelade Yttrandefrihetskommittén Justitiedepartementet att kommittén stod till förfogande för att bland annat utreda frågan om inkluderande av skydd mot hets för transpersoner, och man menade att det var angeläget att frågan utreds så snart det är möjligt.

Kommittén fick inte något uppdrag från Justitiedepartementet att utreda frågan, trots att kommittén erbjöd sig göra detta. Särskilt beklagligt är det dessutom att erbjudandet förbisågs trots att det finns en tydlig majoritet i riksdagen (bestående av FP, C, S, MP och V) som är för att transpersoner ges skydd mot hets.

Min fråga till justitieministern är:

Vilka åtgärder avser justitieministern och regeringen att vidta för att även transpersoner ska komma att omfattas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-02-27 Anmäld: 2013-03-04 Besvarad: 2013-03-06 Svar anmält: 2013-03-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-06)