Skydd för ytterligare grupper vid blåljussabotage

Skriftlig fråga 2019/20:208 av Katja Nyberg (SD)

Katja Nyberg (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Jag har tidigare ställt frågan till regeringen varför inte även ordningsvakter och väktare borde omfattas av det föreslagna förstärkta blåljusskyddet. Den ökande organiserade brottsligheten och den utbredda kriminaliteten och otryggheten, som polisen inte har resurser nog att hantera, tvingar aktörer att köpa säkerhetstjänster av privata bolag. Detta medför att även de personer som träder in och stärker samhället och rättsväsendet har befogade anspråk på mer skydd. Tyvärr slår regeringen dövörat till. Regeringens brist på handlingskraft i frågan om att bekämpa kriminalitet och otrygghet är nu mer uppenbar än någonsin. Även andra grupper som genomför brottsbekämpande arbete såsom exempelvis Tullverket och Kustbevakningen har befogade anspråk på ett liknande skydd.

I och med den samhällsinsats och det arbete som väktare och andra utför är det mycket anmärkningsvärt att regeringen inte har för avsikt att inkludera dessa yrkeskårer i det förstärkta blåljusskyddet. Vi ser nu att väktare och andra som träder in och tar ansvar för trygghet i områden som polisen inte hinner med blir drabbade av våldet som den ordinarie ordningsmakten inte lyckats bekämpa. Vi i Sverigedemokraterna har tidigare lyft denna problematik, att yrkesgrupper med ordning och trygghet som fokus inte omfattas av det förstärkta skyddet. Nu gör även andra partier oss sällskap. Regeringen måste nu inse sitt misstag och ge andra yrkesgrupper ett fullvärdigt skydd.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Är ministern och regeringen villiga att nu ompröva om fler yrkesgrupper bör omfattas av det föreslagna förstärkta blåljusskyddet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-17 Överlämnad: 2019-10-18 Anmäld: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga