Skydd för den judiska minoriteten

Skriftlig fråga 2014/15:404 av Roger Haddad (FP)

Roger Haddad (FP)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Regeringen har efter händelserna i Köpenhamn och Paris meddelat att man är beredd att agera mer kraftfullt mot antisemitismen i Sverige. Från Folkpartiets sida välkomnar vi detta, och vi har i riksdagen i ett antal omgångar lyft frågan om att stärka skyddet för den judiska minoriteten i Sverige. Det gäller bland annat frågan om polisens och säkerhetspolisens befogenheter, det gäller kameraövervakning vid Malmö synagoga men det kan också omfatta andra åtgärder. I interpellationsdebatten med inrikesministern nyligen blev svaret att regeringen just nu bedömer att inga fler åtgärder behöver vidtas.

Men en fråga som de judiska församlingarna återkommande har lyft fram är ekonomiskt stöd för säkerhetsåtgärder, för att täcka en del av de kostsamma utgifter verksamheter och församlingar har för att skydda sig. Det är heller inte rimligt att en liten församling ska låta sina medlemmar betala pansarglas och andra installationer. Lagen om nationella minoriteter omfattar även den judiska minoriteten, och Sverige har ett ansvar att vidta åtgärder.

Mot bakgrund av regeringens, och inte minst statsministerns, återkommande uttalanden om att åtgärder måste till vill jag fråga det ansvariga statsrådet Anders Ygeman följande: 

 

Avser statsrådet att verka för att det avsätts öronmärkta ekonomiska medel riktade till att öka säkerhetsarrangemangen kring vissa judiska institutioner?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-04-09 Överlämnad: 2015-04-09 Anmäld: 2015-04-10 Svarsdatum: 2015-04-22 Sista svarsdatum: 2015-04-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga