skydd av vrak

Skriftlig fråga 2003/04:1216 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 17 maj

Fråga 2003/04:1216

av Ingegerd Saarinen (mp) till kulturminister Marita Ulvskog om skydd av vrak

För snart två år sedan skrev trettio institutioner såsom bland annat akademier, högskolor och universitet på ett upprop ställt till regeringen för att få ett stopp på den alltmer tilltagande plundring som sker av våra fartygs kulturella lämningar runt Sveriges kuster.

I södra Sverige är plundringen av en sådan omfattning att det redan är för sent att skydda något.

För att skydda ännu ej plundrade vrak yngre än 100 år krävs en ändring i lagen. I de flesta kulturstater har detta skydd för vrak redan reglerats i lag sedan mer än tio år tillbaka.

Problemet i Sverige är ingalunda nytt. Redan 1963 togs problemet upp av då ansvarig myndighet utan påtagligt resultat.

Sverige som genom Vasa varit en föregångsnation håller numera på att förlora en viktig del av sitt nationella kulturarv.

Vad ämnar kulturministern göra för att rädda vraken som kulturarv för framtida forskning och annan samhällsnyttig verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-05-17 Anmäld: 2004-05-18 Besvarad: 2004-05-26 Svar anmält: 2004-05-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-26)