Skydd av Piteälven

Skriftlig fråga 2011/12:22 av Lundström, Nina (FP)

Lundström, Nina (FP)

 

den 3 oktober

Fråga

2011/12:22 Skydd av Piteälven

av Nina Lundström (FP)

till miljöminister Lena Ek (C)

Nyligen har ett kraftverksprojekt som rör en av Sveriges nationalälvar, Pite älv, presenterats i norska medier. Tanken är att leda vatten från sjön Pieskehaure i en tunnel till ett kraftverk på den norska sidan. Enligt beräkningar som presenterats skulle nivån i Pieskehaure sänkas med tre meter. Detta påverkar direkt vattenflödet i Piteälven. Projektet förutsätter samarbete mellan Norge och Sverige.

Piteälven är en av Sveriges nationalälvar. Nationalälvarna som i dag är skyddade har sitt skydd i kraft av att dessa ska bevaras till framtida generationer.

Jag vill fråga miljöminister Lena Ek:

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att skydda Piteälven från det hot som kraftverksprojektet innebär?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-10-03 Anmäld: 2011-10-03 Besvarad: 2011-10-12 Svar anmält: 2011-10-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-10-12)