Skydd av Piteälven

Skriftlig fråga 2011/12:13 av Lundström, Nina (FP)

Lundström, Nina (FP)

den 23 september

Fråga

2011/12:13 Skydd av Piteälven

av Nina Lundström (FP)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Nyligen har ett kraftverksprojekt som rör en av Sveriges nationalälvar, Pite älv, presenterats i norska medier. Tanken är att leda vatten från sjön Pieskehaure i en tunnel till ett kraftverk på den norska sidan. Enligt beräkningar som presenterats skulle nivån i Pieskehaure sänkas med tre meter. Detta påverkar direkt vattenflödet i Piteälven. Projektet förutsätter samarbete mellan Norge och Sverige.

Piteälven är en av Sveriges nationalälvar. Nationalälvar som i dag är skyddade har sitt skydd i kraft av att dessa ska bevaras till framtida generationer.

Jag vill fråga närings- och energiminister Maud Olofsson:

Vilka åtgärder avser närings- och energiministern att vidta för att skydda Piteälven från det hot som kraftverksprojektet innebär?

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2011-09-23 Anmäld: 2011-09-27 Förfallen: 2011-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.