skydd av marina områden

Skriftlig fråga 2000/01:751 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 19 februari

Fråga 2000/01:751

av Kjell-Erik Karlsson (v) till miljöminister Kjell Larsson om skydd av marina områden

Vikten av att genomföra eller verkställa de sedan länge planerade och prioriterade marina reservaten har vid många olika tillfällen framförts på departement, i riksdagen samt i budgethandlingar. Av de 2 218 naturreservaten samt 26 nationalparkerna som fanns 1999 är det bara sex skyddade områden som primärt syftar till att bevara biologisk mångfald i marin miljö. Sverige har att uppfylla vissa internationella överenskommelser i bl.a. Helsingforskonventionen på detta område. Därför borde statens förlängda arm, länsstyrelserna, inte längre få skjuta dessa ärenden på framtiden. Alltför många av Naturvårdsverket föreslagna prioriterade marina områden ligger obehandlade då man inte kan se effekten eller bristen av skyddet lika klart som på land.

Ett exempel är Lilla Middelgrund på västkusten som enligt Naturvårdsverket, Världsnaturfonden och Tjärnö marinbiologiska laboratorium har mycket höga naturvärden och därför föreslagits av länsstyrelsen att ingå i Natura 2000. Länsstyrelsen i Halland har nu tyvärr avfört ärendet från vidare handläggning enligt ett beslut den 30 januari 2001 och man är nu inte beredd att genomföra de föreslagna skyddsåtgärderna eftersom man ger högre prioritet åt det nationella säkerställandearbetet av skogsområden. Eftersom miljöministern vid flera tillfällen uttalat vikten av fler skyddade områden i marin miljö vill jag ställa följande fråga.

Vilka åtgärder är miljöministern beredd att vidtaga för att länsstyrelserna ska prioritera inrättandet av marina reservat?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-02-19 Besvarad: 2001-02-28 Anmäld: 2001-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-02-28)