Skydd av före detta statsråd och före detta partiledare

Skriftlig fråga 2012/13:670 av Bergstedt, Hannah (S)

Bergstedt, Hannah (S)

den 24 juli

Fråga

2012/13:670 Skydd av före detta statsråd och före detta partiledare

av Hannah Bergstedt (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Det behövs en översyn av livvaktsskyddet och annat skydd för tidigare statsråd och före detta partiledare. Det måste ses som anmärkningsvärt att anhängare till det nynazistiska Svenskarnas parti under Almedalsveckan kunde tillåtas följa efter och hota Mona Sahlin, före detta statsråd och före detta partiledare, på det sätt som skedde. Partiet har dessutom vid minst ett tidigare tillfälle år 2009 trakasserat Sahlin.

En utgångspunkt för livvaktsskydd och annat skydd måste vara i vilken utsträckning personen i fråga varit hotad tidigare samt om vederbörande verkar politiskt i frågor där erfarenheten är att det förekommer mycket hot. Sahlins engagemang i både hbtq-frågor och invandrarfrågor är väl känt, likaså att vi har en växande högerextremism som ägnar sig åt att på olika sätt förfölja politiker, journalister, kulturpersoner med flera som är kända och har en hög profil i dessa frågor. Attacker och trakasserier måste leda till omedelbara gripanden av förövarna, och straffvärdena behöver kanske ses över i skärpt riktning.

Brister i livvaktsskyddet har gjort att en statsminister och en utrikesminister har mördats. Polisen och säkerhetspolisen bör därför aktivt se till att inga fler öppningar lämnas för nya attentat.

Genom vilka åtgärder avser statsrådet att stärka skyddet för politiker i allmänhet och före detta statsråd och före detta partiledare i synnerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-07-24 Besvarad: 2013-08-14 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-14)