skuldtyngda barn i Sverige

Skriftlig fråga 2001/02:1485 av Härstedt, Kent (s)

Härstedt, Kent (s)

den 6 augusti

Fråga 2001/02:1485

av Kent Härstedt (s) till justitieminister Thomas Bodström om skuldtyngda barn i Sverige

Skåne län har det största antalet skuldsatta barn i Sverige. 1 058 ungdomar under 18 år är registrerade hos Kronofogdemyndigheten i Skåne. I landet totalt finns 5 800 skuldsatta minderåriga.

Skulderna består till största delen av skatteskulder. Men en annan stor del av skulderna består av obetalda parkeringsböter och fordonsskatter. Detta trots att barn under 18 år inte har körkort. Anledningen till detta är att föräldrarna skriver över bilarna på barnen som då också tar över skuldansvaret för bilen. På detta sätt slipper föräldern att få betalningsanmärkningar när fordonsskatt och parkeringsböter inte betalas.

I landet finns tusentals bilar registrerade på minderåriga som oftast saknar både tillgångar och inkomster. Inte sällan drabbas de unga av betalningsanmärkningar som ligger kvar efter det att de fyllt 18 år. Detta leder till en svår start i vuxenlivet. Det kan bli svårare att få arbete, lån och att få en lägenhet. I synnerhet blir det svårt att göra köp på avbetalning. Betalningsanmärkningen ligger kvar i flera år även om skulden betalas. Det är självklart orimligt att barn får stå för föräldrarnas skulder vilket dessutom får konsekvenser som påverkar dem negativt när de blir myndiga.

Vad avser regeringen att göra för att förhindra att föräldrar skriver över bilar på sina barn och därefter låter dessa ta konsekvenserna av obetalda böter och skatteskulder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-08-06 Besvarad: 2002-08-14 Anmäld: 2002-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-14)