Skuldsatta minderåriga

Skriftlig fråga 2007/08:884 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 4 mars

Fråga

2007/08:884 Skuldsatta minderåriga

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Kronofogdemyndigheten uppges ha sammanlagt 1 674 minderåriga barn och ungdomar i sina register. Sveriges yngsta person i Kronofogdens register är en två år gammal pojke född 2005. Sammantaget har de minderåriga svenskar som finns i Kronofogdemyndighetens register skulder om 11 350 000 kronor, vilket innebär att den genomsnittliga skuldsatta minderåriga svensken har skulder om 6 800 kronor. Skulderna är jämt fördelade mellan allmänna mål, alltså skulder till staten, och enskilda mål.

De enskilda målen kan vara skulder som de minderåriga dragit på sig själva, ofta genom skadeståndskrav som de minderåriga fått fastställda av domstol. De enskilda målen handlar också ofta om föräldrar som kanske beställt skolfoton utan att betala för dem eller tagit sina barn till sjukhus utan att betala patientavgiften. De allmänna målen, alltså skulderna till staten, handlar alltsomoftast om föräldrar som skrivit över tillgångar på sina barn och inte redovisat korrekta uppgifter i deklarationen. Enligt svensk lagstiftning får barn under 16 inte ingå några avtal över huvud taget. Barn under 18 får ingå avtal i vissa omständigheter. Men samtidigt är det är fullt möjligt för minderåriga att både ha tillgångar och skulder. Och många föräldrar utnyttjar det faktumet.

Förra veckan framkom det att Datainspektionen avser att kartlägga hur många barn i Sverige som är skuldsatta. Inspektionen avser att kontakta landets största inkassobolag. Enligt uppgifter från Sveriges Radios Ekot framgår det att ett av Sveriges största enskilda inkassobolag har 16 000 minderåriga i sitt register.

Vilka initiativ avser finansministern att ta i syfte att reducera eller helt få bort skuldsättningen bland minderåriga förorsakad av föräldrar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-04 Anmäld: 2008-03-04 Besvarad: 2008-03-12 Svar anmält: 2008-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-12)