skuldsatta barn

Skriftlig fråga 2002/03:1182 av Härstedt , Kent (s)

Härstedt , Kent (s)

den 26 juni

Fråga 2002/03:1182

av Kent Härstedt (s) till justitieminister Thomas Bodström om skuldsatta barn

Enligt kronofogdens register är tusentals barn satta i skuld av sina föräldrar. Skulderna består till största delen av skatteskulder. Men andra exempel inkluderar föräldrar som skriver över sina bilar till sina barn @ trots att de är under 18 år och inte har körkort. Det faller sedan på barnens lott att betala eventuella skulder som obetalda parkeringsböter och fordonsskatter. Resultatet blir ofta att minderåriga får betalningsanmärkningar. Inte sällan ligger dessa anmärkningar kvar efter det att barnen fyllt 18 år, vilket leder till en svår start i vuxenlivet. Det kan bli svårare att få arbete, lån och att få en lägenhet.

Detta är ett stort problem som också uppmärksammats i riksdagen. Som svar på min motion i ärendet konstaterade lagutskottet i sitt betänkande (2002/03:LU10, Barn och föräldrar) "att motionsspörsmålet är angeläget, och utskottet delar motionärens uppfattning att det inte är rimligt att en underårig skall kunna bli betalningsansvarig för sina föräldrars skulder." Dessutom ansåg utskottet att "det finns anledning för regeringen att noga följa frågan rörande skuldsatta barn och vid behov återkomma till riksdagen", och att "Utskottet förutsätter att så kommer att ske utan något formellt tillkännagivande från riksdagens sida."

Vilka initiativ avser justitieministern att vidta för att förhindra att minderåriga barn kan komma att bli betalningsansvariga för sina föräldrars skulder?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-06-26 Besvarad: 2003-08-18 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-08-18)