skuldavskrivningar

Skriftlig fråga 2000/01:1272 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 18 maj

Fråga 2000/01:1272

av Carina Hägg (s) till finansminister Bosse Ringholm om skuldavskrivningar

Sveriges sammanlagda bidrag till skuldlättnaden uppgår till 8 miljarder. 1978 skrev Sverige av merparten av våra bilaterala ODA-lån på 1,1 miljarder kronor. Arbetet med skuldlättnader har fått ett allt bredare stöd i Sverige men fortfarande efterlyser jag en starkare internationell uppslutning. Ett viktigt instrument är HIPIC-initiativet som fått 750 miljoner från Sverige. Omkring 20 länder beviljades skuldlättnader enligt HIPIC II under förra året. Skuldlandet ska formulera sin egen fattigdomsstrategi. Effekten av skuldavskrivningarna ska gynna de allra fattigaste. Arbetet ska inriktas på att minimera risken för att landet återigen ska hamna i en skuldkris. Sunda statsfinanser och en god statsförvaltning samt strategier mot korruption ingår i arbetet. Detta för att skapa en varaktighet för effekten av skuldavskrivningarna. Samtidigt frigörs resurser för den nationella politiken att hantera för politiska prioriteringar. Moçambique kan lyftas fram som ett talande exempel på hur viktiga skuldlättnader är. Vi ser vilka länder som omfattas av skuldavskrivningar men uppgifter om länder med kvarvarande bilaterala skulder saknas däremot i redovisningar.

Min fråga är om finansminister Bosse Ringholm tagit initiativ för att redovisa länder med kvarvarande bilaterala skulder till Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-05-18 Besvarad: 2001-05-28 Anmäld: 2001-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-28)