skuldavskrivningar till Moçambique

Skriftlig fråga 1999/2000:783 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 30 mars

Fråga 1999/2000:783

av Berit Jóhannesson (v) till utrikesminister Anna Lindh om skuldavskrivningar till Moçambique

Den stora katastrofen i Moçambique är väl känd. Vi har sett bilder i TV och lyssnat på radio om vad som hänt. Tusentals människor har förlorat livet i stormar och översvämningar. Stora områden med bebyggelse, byar och städer har översvämmats. Stora viktiga jordbruksarealer har satts under vatten. Medan nyhetsrapporteringen var flitig var viljan att hjälpa stor. När rapporteringen avtar har katastrofer som denna en benägenhet att sjunka i glömska, just i det ögonblick då det stora och svåra återuppbyggnadsarbetet ska inledas. Moçambique hade påbörjat ett mödosamt arbete med att bygga upp sin ekonomi och just rönt vissa framgångar när katastrofen inträffade. Landet har förflyttats närmare ett årtionde tillbaka i tiden. När katastrofer av detta slag inträffar och bistånd ges är det vanligt att hjälpen räcker för att ta itu med akuta problem, men att den sedan upphör och stagnation inträder. Därför vore det rimligt att Moçambique @ som är ett av de länder som ingår i det s.k. HIPC-initiativet, vilka av Världsbanken anses som prioriterade när det gäller skuldavskrivningar @ nu befrias från sina skulder, för att den akuta hjälpen ska kunna följas av ett mer långsiktigt stöd till återuppbyggnad.

Jag vill fråga utrikesministern:

Vad avser utrikesministern göra i FN och EU och andra internationella organisationer för att medverka till att Moçambique snabbt blir av med sina skulder så att landets återuppbyggnad underlättas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-03-31 Anmäld: 2000-04-04 Besvarad: 2000-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-12)